Övrigt

Föreskrifter gällande öppet köp, tillgodo, presentkort, bokningar & reklamationer
1. Öppet köp – Vi tillhanda håller inget öppet köp på produkter & presentkort

2. Tillgodokvitto – Vi tillhanda håller inget tillgodo på produkter & presentkort

3.  Presentkort – Giltighetstiden är 6 månader om inget annat anges på presentkortet. Efter utgånget datum går det ej att förlänga.

4. Vid större bokningar skall en kontaktperson utses, denne ansvarar för att förskottsbetalning med 50 % utförs minst 7 dagar innan nyttjande och resterande betalning direkt före tillträde.

5. Ingen återbetalning av er betalning vid avbokning med mindre än 7 dagar kvar till aktuellt besök. Sker inte betalningen minst 7 dagar innan avbokas tiden automatiskt. Kontaktpersonen läser igenom föreskrifter, håller ordning i gruppen samt lämnar lokalen i helt skick.

6. Vid enskilda bokningar debiteras kunden om avbokning inte skett minst 24 timmar innan.

7. Egen förtäring så som snacks, godis, choklad mat & dryck,speciellt alkoholhaltiga drycker är ABSOLUT FÖRBJUDET att medtaga till salongen. Om det upptäcks att det sker trots föreskrifter, förbehåller vi oss rätten att fakturera förhöjd taxa, vad det skulle kostat att beställa det via oss. Vid intagande av alkoholdrycker, kräver vi ersättning minimum 800 kr. Det p.g.a. att vi behöver tömma hela poolen på vatten av säkerhetsskäl, som ex att alkohol eller glas hamnat i poolen. Om avstängningen leder till att vi blir tvungna att avboka efter kommande kunder, så kommer all inkomstförlust att faktureras till er, detta utöver de 800 kr som är vår grundtaxa.
Reklamationer
8. Kontakta oss alltid inom 24 timmar efter din behandling. Skulle det infalla på en helgdag, så vänligen lämna ett meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp så snart vi lyssnat av det.

9. För att kunna reklamera en behandling behöver du alltid komma till oss, för att fylla i reklamationsunderlag. Därefter lämnas reklamationen vidare till VD för granskning och beslut för ev ny behandling. Vi ersätter aldrig i pengar, oavsett anledning.Väljer du som kund att säga nej till ny behandling, så uteblir ersättning.

10Användning av badkar är ej tillåtet under er vistelse för pool & bastu bad. Sker det debiteras man 500 kr.

11. Vid tekniska fel under bubbel & bastu återbetalas inga kostnader, dock erbjuds ni att nyttja likvärdig behandling inom 6 månader kostnads fritt.

12.Vad det gäller färgning av fransar och bryn, så är det individuellt, med det menar vi att färgen kan sitta betydlig kortare stund från person till person.Därför kan vi inte säga att det sitter i ex antal veckor. Vi har kunder som kommer var tioende dag, och andra som komer var sjunde vecka.

13. Vi vill påminna er om våra prishöjningar som sker nu i juli-månad 2017

Vid enskilda bokningar debiteras kunden 100 % samt faktureringsavgift 45 kr om avbokning inte skett minst 24 timmar innan aktuell bokningstid. Avbokning kan ske via mail info@carino eller telefon 016 – 14 85 22 det förekommer att vi inte alltid kan ta telefonen direkt, vänligen prata då in ditt namn, datum och tid på den aktuella bokningen, Vi läser och lyssnar av regelbundet, och ser där den aktuella tiden när ni kontaktat oss.
Tack för att Ni hjälper oss att följa våra föreskrifter
/ CARINO SPA & CLINIC & CARINO STOCKHOLM